Nadzwyczajne - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

8 miesięcy temu | 13.10.2023, 12:23
Nadzwyczajne - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ŁKH


Na podstawie par. 17 Statutu Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w terminie:

  • 13 listopada 2023 roku godz. 17.30,
II termin:
  • 13 listopada 2023 roku godz. 17.45
z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
3. Zwiększenie liczby osób w Zarządzie oraz wybór do zarządu przedstawiciela/przedstawicieli grup treningowych Żaka Starszego, Żaka Młodszego i Minihokeja.
4. Zakończenie obrad.

Zebranie odbędzie się w szkole w Łodzi przy ul Minerskiej 1/3

Zapraszamy
Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego

oraz

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków ŁKH


Na podstawie par. 17 Statutu Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków w terminie:

  • 13 listopada 2023 roku godz. 18.15,
II termin:
  • 13 listopada 2023 roku godz. 18.30
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i przyjęcie porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza/Protokolanta Sprawozdawczego Walnego Zebrania.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności klubu w roku 2022
4. Zakończenie obrad.


Zebranie odbędzie się w szkole w Łodzi przy ul Minerskiej 1/3


Zapraszamy
Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego
Udostępnij