Zarząd:

  1. Tomasz Grobelkiewicz - Prezes Zarządu (692 030 028)
  2. Bartosz Stępień - Wiceprezes Zarządu (695 055 067)
  3. Łukasz Krzesłowski - Wiceprezes Zarządu (501 161 935)
  4. Michał Ciepłucha - Członek Zarządu - Kierownik drużyny Senior (519 311 479)

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Marcin Stechni- Przewodniczący KR
  2. Sylwia Świderska - Członek KR
  3. Piotr Górski - Członek KR