Zarząd:

  1. Michał Prencel  - Prezes Zarządu
  2. Tomasz Soliński - Wiceprezes Zarządu
  3. Rafał Dudek - Wiceprezes Zarządu
  4. Michał Ciepłucha - Członek Zarządu - Kierownik drużyny Senior (519 311 479)
  5. Karolina Sochaczewska - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Marcin Stechni- Przewodniczący KR
  2. Sylwia Świderska - Członek KR
  3. Piotr Górski - Członek KR

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY
PATRON MEDIALNY
SPONSOR WSPIERAJĄCY
INSTYTUCJE PUBLICZNE