Zarząd:

  1. Tomasz Grobelkiewicz - Prezes Zarządu (692 030 028)
  2. Bartosz Stępień - Wiceprezes Zarządu (695 055 067)
  3. Łukasz Krzesłowski - Wiceprezes Zarządu (501 161 935)
  4. Michał Ciepłucha - Członek Zarządu - Kierownik drużyny Senior (519 311 479)
  5. Tomasz Soliński - Członek Zarządu
  6. Rafał Dudek  - Członek Zarządu
  7. Michał Prencel  - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

  1. Marcin Stechni- Przewodniczący KR
  2. Sylwia Świderska - Członek KR
  3. Piotr Górski - Członek KR

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY
PATRON MEDIALNY
SPONSOR WSPIERAJĄCY
INSTYTUCJE PUBLICZNE