Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com
home

Home

search

Odkryj

groups

Kadra

event

Terminarz

tag

Social Media

Informacje organizacyjne

W sezonie 2022/23 zajęcia  z grupą I Ligi MHL prowadzić będzie trener: Yuri Ziankou.

Z grupami młodzieżowymi będą pracować trenerzy:

  1. Marek Syniawa,
  2. Yuri Ziankou,
  3. Arkadiusz Witczak,
  4. Vaclav Riha
  5. Jarosław Cylke (z bramkarzami)
  6. Łukasz Ławniczak

W czasie trwania sezonu zawodnicy drużyny seniorskiej  będą wspierać pozostałych trenerów w prowadzeniu treningów.

Regulamin opłat:

Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego ustala następujące zasady dotyczące opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez klub

1.    Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi 5 zł miesięcznie. Składkę można wpłacić jednorazowo z góry za cały rok.

2.    Wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach sportowych obowiązujących w sezonie 2022/2023:

Dla członków Łódzkiego Klubu Hokejowego

·         grupy młodzieżowe (od minihokeja do młodzika) – 200 zł/ miesiąc,

·         grupy naborowe – 100 zł/miesiąc,

·         drugie i kolejne dzieci z rodziny ulga 50%,

·         zawodnik grup sprzętowych kontuzjowany lub chory powyżej 4 tygodni – opłata obniżona do 50% opłaty pełnej (nieobecność musi zostać zgłoszona do trenera),

·         zawodnik pauzujący dłużej niż 4 tygodnie na skutek  kontuzji doznanej w meczu zostaje zwolniony z opłat za czas wykluczenia z treningów

·         opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone są od września do czerwca włącznie.

3.    Uczestnictwo w obozach zimowych i letnich może wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat (koszt najmu sali gimnastycznej, ośrodka wypoczynkowego itd.).

4.    Grupa seniorska/juniorska pokrywa koszt najmu lodu na swoje treningi i mecze wpłacając sumę należną do kasy Klubu.

5.    Opłaty wnoszone są z góry najpóźniej do 15 dnia danego  miesiąca.

6.    Opłaty można wnosić na konto bankowe klubu z podaniem imienia i nazwiska zawodnika i okresu za który płacona jest składka/opłata za treningi w ( np. Jan Nowak opłata za treningi 10/2022).

Nr konta: 77 2130 0004 2001 0328 8057 0001 

7.    Opłata za wypożyczenie sprzętu wynosi 5 zł za każdy z elementów stroju lub 25 zł za kompletny strój miesięcznie. Opłata wnoszona jest gotówką do kasy Klubu lub przelewem na konto Klubu.

8.    Rodzice dzieci trenujących w grupie naborowej otrzymują wejściówkę na dany miesiąc.

9.    Osoby, które nie wniosły opłaty do 15 dnia miesiąca nie mogą brać udziału w zajęciach do momentu uregulowania zaległości. Sankcję tą realizują trenerzy po ustaleniu z kierownikiem drużyny. W szczególnych sytuacjach losowych kierownik zespołu może wnioskować do Prezesa klubu o przedłużenie terminu.

10.  W grupie naborowej trenerzy mają obowiązek stałego sprawdzania wejściówek i informować kierownika naboru o dzieciach bez wejściówek.

11.  Zarząd w przypadku otrzymania dotacji może znieść okresowo opłaty bez podejmowania dodatkowej uchwały.

Treningi na lodzie będą prowadzone do końca kwietnia.

Koszty wyjazdów na mecze i turnieje ponoszone są przez rodziców / opiekunów prawnych zawodników.

ZAJĘCIA

Po zakończeniu sezonu lodowego w maju i czerwcu prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe i specjalistyczne na orliku przy SP-19 oraz na rolkowisku.

Obozy wyjazdowe i dochodzeniowe 2023

  1. Drugi tydzień ferii zimowych - obóz dochodzeniowy na Retkini
  2. Pierwsza połowa sierpnia 2023 - obóz wyjazdowy.
  3. Druga połowa sierpnia 2023 - obóz dochodzeniowy na Bombonierce (w zależności od dostępności lodowiska)