Informacje organizacyjne

W sezonie 2023/24 treningi  grupami młodzieżowymi będą prowadzić  trenerzy:

  1. Marek Syniawa,
  2. Yuri Ziankou,
  3. Jarosław Cylke (z bramkarzami)
  4. Łukasz Ławniczak

Regulamin opłat:

Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego ustala następujące zasady dotyczące opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez klub

1.    Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi 5 zł miesięcznie. Składkę można wpłacić jednorazowo z góry za cały rok (60 zł).

2.    Wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach sportowych do końca 2023 roku .

·         grupy młodzieżowe (od minihokeja do młodzika) – 200 zł/ miesiąc,

·         drugie i kolejne dzieci z rodziny ulga 50%,

Wysokość opłat za treningi w okresie od stycznia do czerwca 2024 zostanie określona w późniejszym terminie

·         zawodnik  kontuzjowany lub chory powyżej 4 tygodni – opłata obniżona do 50% opłaty pełnej (nieobecność musi zostać zgłoszona do trenera),

·         zawodnik pauzujący dłużej niż 4 tygodnie na skutek  kontuzji doznanej w meczu zostaje zwolniony z opłat za czas wykluczenia z treningów

·         opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone są od września do czerwca włącznie.

3.    Uczestnictwo w obozach zimowych i letnich może wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat (koszt najmu sali gimnastycznej, ośrodka wypoczynkowego itd.).

4.    Opłaty wnoszone są z góry najpóźniej do 15 dnia danego  miesiąca.

5.    Opłaty należy  wnosić na konto bankowe klubu z podaniem imienia i nazwiska zawodnika i okresu za który płacona jest składka/opłata za treningi w ( np. Jan Nowak opłata za treningi 10/2022).

Nr konta: 77 2130 0004 2001 0328 8057 0001 

6.    Opłata za wypożyczenie sprzętu wynosi 5 zł za każdy z elementów stroju lub 25 zł za kompletny strój miesięcznie. Opłata wnoszona jest gotówką do kasy Klubu lub przelewem na konto Klubu.

7.    Osoby, które nie wniosły opłaty do 15 dnia miesiąca nie mogą brać udziału w zajęciach do momentu uregulowania zaległości. Sankcję tą realizują trenerzy po ustaleniu z kierownikiem drużyny. W szczególnych sytuacjach losowych kierownik zespołu może wnioskować do Prezesa klubu o przedłużenie terminu.

8.  Zarząd w przypadku otrzymania dotacji może znieść okresowo opłaty bez podejmowania dodatkowej uchwały.

Koszty wyjazdów na mecze i turnieje ponoszone są przez rodziców / opiekunów prawnych zawodników.

ZAJĘCIA

Po zakończeniu sezonu lodowego w maju i czerwcu prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe i specjalistyczne na orliku przy SP-19 oraz na rolkowisku.

Obozy wyjazdowe i dochodzeniowe 2023

  1. Drugi tydzień ferii zimowych - obóz dochodzeniowy na Retkini

 

  1. Druga połowa sierpnia 2024 - obóz dochodzeniowy na Bombonierce (w zależności od dostępności lodowiska)