Informacje organizacyjne

W sezonie 2023/24 treningi  grupami młodzieżowymi będą prowadzić  trenerzy:

  1. Marek Syniawa,
  2. Yuri Ziankou,
  3. Jarosław Cylke (z bramkarzami)
  4. Łukasz Ławniczak

Regulamin wnoszenia składek dla członków stowarzyszenia ŁKH oraz zawodników:

1.    Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi 5 zł miesięcznie. Składkę można wpłacić jednorazowo z góry za cały rok (60 zł).

2.    Wysokości składek zawodników w sezonie 2023/24:

·         grupy młodzieżowe (od minihokeja do juniora) –
do grudnia 2023 - 200 zł/ miesiąc,
od stycznia 2024r  - 300 zł/ miesiąc,

·         drugie i kolejne dzieci z rodziny ulga od składki podstawowej: 50%,

·         składki za zawodników ŁKH wnoszone są od września do czerwca włącznie.

3.    Uczestnictwo w obozach zimowych i letnich może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów (koszt najmu sali gimnastycznej, ośrodka wypoczynkowego itd.).

4.    Składki wnoszone są z góry najpóźniej do 15 dnia danego  miesiąca.

5.    Składki  należy  wnosić na konto bankowe klubu z podaniem imienia i nazwiska zawodnika i okresu za który płacona jest składka ( np. Jan Nowak  10/2022).

Nr konta: 77 2130 0004 2001 0328 8057 0001 

6.    Opłata za wypożyczenie sprzętu wynosi 5 zł za każdy z elementów stroju lub 25 zł za kompletny strój miesięcznie. Opłata wnoszona jest gotówką do kasy Klubu lub przelewem na konto Klubu.

7.    Osoby, które nie wniosły opłaty do 15 dnia miesiąca nie mogą brać udziału w zajęciach do momentu uregulowania zaległości. Sankcję tą realizują trenerzy po ustaleniu z kierownikiem drużyny. W szczególnych sytuacjach losowych kierownik zespołu może wnioskować do Prezesa klubu o przedłużenie terminu.

8.  Zarząd w przypadku otrzymania dotacji może znieść okresowo opłaty bez podejmowania dodatkowej uchwały.

Koszty wyjazdów na mecze i turnieje ponoszone są przez rodziców / opiekunów prawnych zawodników.

ZAJĘCIA

Po zakończeniu sezonu lodowego w maju i czerwcu prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe i specjalistyczne na orliku przy SP-19 oraz na rolkowisku.

Obozy wyjazdowe i dochodzeniowe 2023

  1. Drugi tydzień ferii zimowych - obóz dochodzeniowy na Retkini

 

  1. Druga połowa sierpnia 2024 - obóz dochodzeniowy na Bombonierce (w zależności od dostępności lodowiska)

Sponsorzy i Partnerzy

SPONSOR GŁÓWNY
PATRON MEDIALNY
SPONSOR WSPIERAJĄCY
INSTYTUCJE PUBLICZNE