W sezonie 2020/21 zajęcia  z grupą seniorów /  CLJ prowadzić będzie trener: Yuri Ziankou

Z grupami młodzieżowymi będą pracować trenerzy:

  1. Marek Syniawa,
  2. Yuri Ziankou,
  3. Tomasz Kurowski,
  4. Arkadiusz Witczak,
  5. Jarosław Cylke (z bramkarzami)

W czasie trwania sezonu zawodnicy drużyny seniorskiej  będą wspierać pozostałych trenerów w prowadzeniu treningów.

W sezonie 2020/21 opłata za treningi wynosi 170 zł za każdy miesiąc od września 2019 do maja 2020. W przypadku  gdy w klubie trenuje dwoje lub więcej dzieci z tej samej rodziny  miesięczna opłata za drugie i kolejne dziecko wynosi 85 zł. Treningi na lodzie będą prowadzone do końca kwietnia.

W maju i czerwcu 2021 prowadzone będą zajęcia ogólnorozwojowe i specjalistyczne na orliku przy SP-19 oraz na rolkowisku.

Obozy wyjazdowe i dochodzeniowe 2021

  1. Drugi tydzień ferii zimowych - obóz dochodzeniowy na Retkini
  2. Pierwsza połowa sierpnia 2021 - obóz wyjazdowy.
  3. Druga połowa sierpnia 2021 - obóz dochodzeniowy na Bombonierce (w zależności od dostępności lodowiska)

Przy dokonywaniu wpłat na konto klubu prosimy podawać imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc , za który opłata jest wnoszona. Opłatę można wnosić wyłącznie przelewem na konto klubu do 15 dnia każdego miesiąca. 

Nr konta klubu: 77 2130 0004 2001 0328 8057 0001 

Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie brakiem możliwości uczestnictwa w treningach i rozgrywkach.

Koszty wyjazdów na mecze ponoszone są przez rodziców / zawodników.

Osoby które chcą być członkami stowarzyszenia proszone są o opłacenie składki wynoszącej 5 zł za każdy miesiąc roku oraz złożenie deklaracji członkowskiej w siedzibie klubu. Udział dziecka w treningach nie jest równoznaczny z byciem członkiem stowarzyszenia.

Sponsorzy

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR MEDIALNY

SPONSOR WSPIERAJĄCY

INSTYTUCJE PUBLICZNE