UCHWAŁA ZARZĄDU ŁÓDZKIEGO KLUBU HOKEJOWEGO

z dnia 22.08.2020

Dotyczy: opłat w sezonie 2020/21.

Zarząd Łódzkiego Klubu Hokejowego ustala następujące zasady dotyczące opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez klub

1.    Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi 5 zł miesięcznie. Składkę można wpłacić jednorazowo z góry za cały rok.

2.    Wysokości opłat za uczestnictwo w zajęciach sportowych obowiązujących w sezonie 2020/21:

·         grupy żak młodszy i żak starszy  – 170 zł/ miesiąc,

·         grupy mini hokej – 170 zł/miesiąc począwszy od stycznia

·         drugie i kolejne dzieci z rodziny ulga 50%,

·         zawodnik grup sprzętowych kontuzjowany lub chory powyżej 4 tygodni – opłata obniżona do 50% opłaty pełnej (nieobecność musi zostać zgłoszona do trenera),

·         opłaty za uczestnictwo w zajęciach wnoszone są od września do czerwca włącznie.

3.    Uczestnictwo w obozach zimowych i letnich może wiązać się z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat (koszt najmu sali gimnastycznej, ośrodka wypoczynkowego itd.).

4.    Grupa seniorska pokrywa koszt najmu lodu na swoje treningi i mecze wpłacając sumę należną do kasy Klubu.

5.    Opłaty wnoszone są z góry najpóźniej do 15 dnia danego  miesiąca.

6.    Opłaty można wnosić na konto bankowe klubu z podaniem imienia i nazwiska zawodnika i okresu za który płacona jest składka/opłata za treningi w ( np. Jan Nowak opłata za treningi 10/2018).

7.    Opłata za wypożyczenie kompletnego  sprzętu wynosi 250 zł za sezon. Opłata za wypożyczenie części sprzętu ustalana indywidualnie Opłata wnoszona  przelewem na konto Klubu.

8.    Osoby, które nie wniosły opłaty do 15 dnia miesiąca nie mogą brać udziału w zajęciach do momentu uregulowania zaległości. Sankcję tą realizują trenerzy po ustaleniu z kierownikiem drużyny. W szczególnych sytuacjach losowych kierownik zespołu może wnioskować do Prezesa klubu o przedłużenie terminu.

Sponsorzy

SPONSOR GŁÓWNY

SPONSOR MEDIALNY

SPONSOR WSPIERAJĄCY

INSTYTUCJE PUBLICZNE